Menu

Praca dla młodocianych – kodeks prawa

10 sierpnia 2015 - Adwokat, Radca prawny
Praca dla młodocianych – kodeks prawa

Prawo pracy jasno definiuje, że młodociany to osoba, która ukończyła lat 16, lecz nie osiągnęła jeszcze wieku dojrzałego, to znaczy 18 lat. Każda osoba (a przede wszystkim rodzice takiej osoby!), która pragnie i ma możliwość podjęcia pracy zawodowej we wcześniej wskazanym przedziale wiekowym, winna zaznajomić się z prawami, jakie jej przysługują. Radca prawny winien również pracodawcy objaśnić warunki, na których ową osobę możemy przyjąć na dane stanowisko. Osoby młodociane są bowiem chronione wieloma zapisami prawnymi, mającymi na celu ochraniać ich zdrowie a także życie.

Młodociany, który nie posiada żadnych umiejętności zawodowych, może zostać zatrudniony jedynie w celu zdobycia powyższych umiejętności.

Można go zatrudnić:

  1. na lekcję zawodu
  2. na przyuczenie do wykonania wskazanej pracy

W drugim przypadku jego aktywność powinna ukończyć się egzaminem, sprawdzającym pozyskane umiejętności, przy czym za pierwszy egzamin płaci pracodawca. Może on być również zobowiązany do sfinansowania egzaminu poprawkowego, jeśli takowy okazuje się być wymagany.

Nauka fachu trwa od 24 do 36 miesięcy, natomiast przyuczenie do zrealizowania wskazanej pracy trwa od 3 miesięcy do pół roku. Jest wiele zapisów prawnych, określających możliwość skrócenia, bądź też wydłużenia tego terminu. Dlatego wskazane jest zasięgnąć porady prawnej – adwokat zapewne doradzi najlepszą z opcji, po zaznajomieniu się ze sprawą.

Może to być potrzebne także wówczas, jeśli młodociany zechce poznać swoje przywileje, a są one znaczne – między innymi ma on prawo do normalnego wynagrodzenia, urlopu wypoczynkowego, pracy nie dłuższej niż 8 godzin oraz wliczania do nich czasu nauki oraz półgodzinnej przerwy. Gdy młodociany uczęszcza nadal do szkoły, nie może pracować więcej aniżeli 12 godzin w tygodniu i nie więcej aniżeli 2 godziny w dzień, w którym ma zajęcia.

Warto zainteresować się takimi drobnymi szczegółami przed podpisywaniem umowy przez obie strony. Późniejsze postępowanie będzie bowiem dostosowane do norm prawnych, dzięki czemu pozwoli uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości.