Menu

Archiwa miesięczne: Sierpień 2015

Praca dla młodocianych – kodeks prawa
Praca dla młodocianych – kodeks prawa
Prawo pracy jasno definiuje, że młodociany to osoba, która ukończyła lat 16, lecz nie osiągnęła jeszcze wieku dojrzałego, to znaczy 18 lat. Każda osoba (a [...]